شماره تلفن: ۰۹۳۷۰۴۹۸۹۳۴
شماره همراه: ۰۹۳۷۰۴۹۸۹۳۴
ایمیل: minaeinyp3w@gmail.com
آگهی ها
اجاره

آپارتمان دو خواب/ ازگل

پیـش پـرداخت:
۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجـاره بـها:
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
ازگل
کـد ملک:
۵۳۴
اجاره
پیـش پـرداخت:
۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجـاره بـها:
۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره

تماس با مینا آرسام