فروش

آپارتمان 116 متری دو خواب تازه ساز/سوهانک

متـراژ ۱۱۶ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
سوهانک
کـد ملک:
۵۵۰
فروش