بدون تصویر
فروش

آپارتمان دو خوابه نوساز/ازگل

متـراژ ۱۲۸ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۷.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
ازگل
کـد ملک:
۵۷۳
فروش