ویـژه رهن

آپارتمان دو خوابه 110 متری مجتمع پردیسان

متـراژ ۱۱۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت رهـن:
۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
ازگل
کـد ملک:
۵۷۸
رهن
بدون تصویر
فروش

آپارتمان دو خوابه نوساز/ازگل

متـراژ ۱۲۸ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۷.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
ازگل
کـد ملک:
۵۷۳
فروش
رهن

آپارتمان سه خواب/برج باغ

متـراژ ۱۵۰ - ۳ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت رهـن:
۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
ازگل
کـد ملک:
۵۶۶
رهن
فروش

آپارتمان 116 متری دو خواب تازه ساز/سوهانک

متـراژ ۱۱۶ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
سوهانک
کـد ملک:
۵۵۰
فروش
اجاره

آپارتمان دو خواب/ ازگل

متـراژ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
پیـش پـرداخت:
۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجـاره بـها:
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
ازگل
کـد ملک:
۵۳۴
اجاره
پیـش پـرداخت:
۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجـاره بـها:
۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره